תנאי שימוש

.1 כללי 

א. הגלישה באתר www.shirlyart.co.il (להלן: "שירלי מרכז אומנויות") כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. יש לקרוא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתרwww.shirlyart.co.il מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו. 

ב. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

ג. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות המוצעים לרכישה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות. 

ד. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופסיך , או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר "שירלי מרכז אומנויות".

ה. ביצוע פעולה באתר "שירלי מרכז אומנויות" אפשרי לכל משתמש מעל גיל 18 שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה באתר " שירלי מרכז אומנויות ", לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע באמצעות הטלפון. 

ו. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

.2הזמנת מוצרים ו/או שירותים

כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר " שירלי מרכז אומנויות " יימצאו במלאי, הרי שיתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר " שירלי מרכז אומנויות " אזלו מהמלאי. 

במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שסיפקת או באמצעות הטלפון. 

כמו כן שומר לעצמו "האתר" את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. 

אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. 

.3תהליך ההזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. 

לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "האתר" ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. 

ב. בתהליך רכישת המוצרים יתבצע אימות עבור כרטיס האשראי בו השתמשת עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי. 

4.הזמנה משובשת

א. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. 

סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "האתר". 

אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו באמצעות הדואר האלקטרוני:  shirlyshviro@gmail.com

ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה " שירלי מרכז אומנויות " רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. 

ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר. 

5. אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להקליד במסך נתונים מאובטח. 

ב. עיבוד ההזמנה והמשך הטיפול בה, כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך, הזמנתך תהיה בתוקף. 

6.פרטיות

א. הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר, יישמרו במאגר המידע של "שירלי מרכז אומנויות". "שירלי מרכז אומנויות" לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. 

ב. " שירלי מרכז אומנויות " תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני. 

ג. " שירלי מרכז אומנויות " תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך. 

ד. " שירלי מרכז אומנויות " מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר האינטרנט " שירלי מרכז אומנויות " ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלול שיבושים באופן מוחלט. 

על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד " שירלי מרכז אומנויות " ו/או שלוחה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 

7. עוגיות Cookies 

" עוגיות" הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של " שירלי מרכז אומנויות ", באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת. השימוש ב"עוגיות" או בכל טכנולוגיה אחרת לשימור מידע הינו אופציונאלי ואינו מחייב את שירלי מרכז אומנויות. 

8. מועד אספקה השירותים

א. שירלי מרכז אומנויות מציע קורסים שנתיים על בסיס חודשי וסדנאות חד פעמיות בזמנים אקראיים, זמינות הסדנאות תלויה במקומות הפנויים ובתאריכים הזמינים על מנת לברר את הזמינות ניתן ליצור קשר בפלאפון 052-3338988.

ב. מודגש כי כל הסדנאות מתקיימות בכתובתו: הפרדס הראשון 35, ראשון לציון.

9. מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר. 

ב. "שירלי מרכז אומנויות" רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר "שירלי מרכז אומנויות" בעת שתשלים את תהליך ההזמנה. 

ג. כל המחירים שמופיעים באתר "שירלי מרכז אומנויות" כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 

10. ביטול רכישה

א. אנחנו בשירלי מרכז אומנויות עושים הכול כדי שתהיה מרוצה משירותינו, אם רכשת שירות הינך רשאי לבטלו עד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות. כדי לבטל את הרכישה עליך ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או דואר. 

-הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 

11. אחריות 

א. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של ה"שירלי מרכז אומנויות" או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת לב. 

ב. "שירלי מרכז אומנויות" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר "שירלי מרכז אומנויות".

ג. השירות ב"שירלי מרכז אומנויות" ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS") . לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "שירלי מרכז אומנויות" ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 

ד. הסדנאות והחוגים ב"שירלי מרכז אומנויות" מועברים על ידי מורים מקצועיים אשר נבחרו בקפידה.

ה. "שירלי מרכז אומנויות" מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את "אתר שירלי מרכז אומנויות" ורמת השירות בו אך אינה מתחייבת שהשירות ב"אתר שירלי מרכז אומנויות"  לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "שירלי מרכז אומנויות", נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל "שירלי מרכז אומנויות", מי מספקיו ו/או מי מטעמו. 

12. דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 

13. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה ב"אתר שירלי מרכז אומנויות" ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני 

 shirlyshviro@gmail.com   או במספר הפלאפון 052-3338988.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

עגלת קניות
error: אתר זה מוגן